Om oss

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2:

Virkeområdet for beredskapsplanen er kommunene i regionen, som består av

Aurskog-Høland kommune Nes kommune
Eidskog kommune Nittedal kommune
Eidsvoll kommune Nord-Odal kommune
Gjerdrum kommune Rælingen kommune
Grue kommune Sør-Odal kommune
Hurdal kommune Ullensaker kommune
Kongsvinger kommune Åsnes kommune
Lillestrøm kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune

Sekretariatet er tillagt Nedre Romerike brann- & redningsvesen IKS og har følgende oppgaver:

  • legge til rette for nødvendig møtevirksomhet i beredskapsstyret
  •  bidra med sekretærhjelp ved utarbeidelse og revisjon av beredskapsplan
  •  ajourføre beredskapsplanen
  •  føre regnskap
  •  utarbeide forslag til årsplan med årsbudsjett
  •  utarbeide forslag til årsrapport med årsregnskap
  •  samordne eierkommunenes virksomhet når det gjelder utstyr
  •  samordne eierkommunenes virksomhet når det gjelder kompetanseutvikling

Brannsjefen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen har ansvar for den daglige drift av samarbeidsfunksjonene.  Brannsjefen, NRBR er ansvarlig for at beredskapsplanen ajourføres.  Planen skal ajourføres pr. 1.2. hvert år.  Telefonlister og andre betydningsfulle opplysninger skal ajourføres umiddelbart. Ajourføringen utføres av beredskapsutvalgets sekretariat. Adressatene i henhold til fordelingslisten skal gi beskjed til sekretariatet om endringer i egne data.

Legg igjen en kommentar