Utdypende hendelse: Lekkasje med Natriumhydroksid 20. august i Skedsmo

Tirsdag 20. august var det lekkasje med Natriumhydroksid hos et distribusjonsfirma i Gneisveien i Skedsmo. Dette ble utløst fra transport av farlig gods på vei/jernbane. 

Natriumhydroksid er et stoff med høy PH som virker sterkt etsende på øyne, slimhinner og hud. Stoffet er reaktivt, kan reagere med sink, aluminium og andre lettmetaller og danne hydrogengass, som er svært brennbar.

Skedsmo brannstasjon rykket ut med akutt forurensningscontainer og 2 mannskapsbiler. På stedet så de at det hadde lekket fra en 1000 liters IBC container, ca halvparten hadde lekket ut.

Første tiltak var å skaffe oversikt og hindre at det som hadde lekket ut skulle renne ned i avløp. Noe hadde allerede lekket ned i kum, og mannskapet spylte store mengder vann ned i kummen. Deretter ble det gjort klart til kjemikaliedykking for å tømme det som var igjen på IBC containeren. Enda en mannskapsbil ble sendt til stedet, da kjemikaliedykking er ressurskrevende. To kjemikaliedykkere gikk inn og pumpet resten av væsken (ca. 500 liter) over i en tom IBC container. Når dette var gjort, var akuttfasen over. Lekkasjen var stoppet og utslipp hindret fra å gå ned i avløp. Det ble brukt bark i første omgang og deretter sand for å samle opp stoff som lå på asfalten.  Aksjonen ble avsluttet fra brannvesenets side, et privat firma suger opp bark og sand.

Dette var ikke en IUA aksjon, men en aksjon som ble løst med utstyr fra IUA og med kompetanse som er opparbeidet gjennom IUA-samarbeidet.

 

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.