Sperret av avfallsstasjon etter å ha mottatt farlig stoff

I går ble vi tilkalt til ROAF på Berger for å assistere ved funn av et farlig stoff som de trodde var radioaktivt og giftig. Da vi kom frem, hadde bedriften fulgt alle sine rutiner og området var stengt og evakuert.
Vi målte doseraten på stoffet med Automess doseratemer. Dette er et instrument som er kjøpt inn av IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) som NRBR drifter. Vi målte helt inntil beholderne og fikk en økning i doserate i forhold til vanlig bakgrunnsstråling. Det er viktig å være klar over at doseraten likevel var veldig lav og helt ufarlig. Vi valgte derfor å åpne resten av avfallsmottaket for drift, men vi beholdt bygningen hvor stoffet befant seg stengt. Deretter kontaktet vi DSA (Direktoratet for strålevern og atomberedskap) for råd om hva vi skulle gjøre videre. Siden beholderne var intakte ble det besluttet å låse disse ned på et sikkert sted og DSA følger opp videre behandling av stoffet på mandag. Vi kunne da åpne også denne bygningen for normal drift og avslutte aksjonen.
https://www.rb.no/sperret-av…/s/5-43-1515278
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.