Øvelse Nitelva Lillestrøm 23. september 2020

Onsdag 23. september 2020 hadde vi en større øvelse i Nitelva i Lillestrøm. Øvelsen gikk ut på å sette ut oljelenser og samle opp et tenkt oljeutslipp for å hindre at dette spredde seg. Et viktig moment for oss var å trene på samarbeid mellom båter på vannet, overflatereddere og mannskaper på land. Selv om været ikke var bra, så ble det en bra øvelse med mye nyttig trening, for det er ikke så ofte vi får øvd på å sette ut sperrelenser. Miljø og forurensning får stadig mer fokus, og alle brannvesen må være forberedt på å gjøre mer av dette i fremtiden.
Sentralt i øvelsen var brannvesenets båt som ligger i Lillestrøm ved Dynea. Denne båten som driftes av NRBR, er innkjøpt av IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2) for å styrke beredskapen av vassdragene og særlig sårbarheten knyttet til forurensing i Nordre Øyeren naturreservat.
Dagens øvelse var en av tre større IUA-øvelser som region 2 har i året. De andre øvelsene er på Øvre Romerike og i Glåmdals-området, og brannvesenene herfra var med i dag som observatører.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.