IUA-øvelse på Kjeller flyplass 29. oktober 2018

Scenarioet var et uhell med farlig gods. Dette oppstod ved lasting av salpetersyre fra truck til lastebil. IBC- containerne med salpetersyre (3×1000 liter) var dårlig merket. Truckføreren har kommet i klem mellom truck og IBC-container. Det var lekkasje fra to av containerne, og dette lakk på truckføreren, på bakken og ned i avløpskum. Det kom utrykningskjøretøy fra Lørenskog, Skedsmo og Nittedal, samt kjemikaliebil fra Skedsmo. Innsatsstyrken utførte livreddende innsats på truckføreren før de satte inn tiltak for å stoppe lekkasjen og pumpe opp salpetersyren fra de ødelagte containerene til tomme containere. Avløpskummen ble dekket til med kumtetter, og varsling til kommunen ble iverksatt.

Scenario:

Scenario

Pasienten blir dekontaminert

Pasienten blir dekontaminert

Pasienten blir pakket inn for å holde varmen, ambulansen tar over herfra

Pasienten blir pakket inn for å holde varmen, ambulansen tar over herfra

Kummen tettes for å hindre salpetersyren i å renne ned i avløpssystemet:

Kummen tettes for å hindre salpetersyren i å renne ned i avløpssystemet

 Forsøk på å stoppe lekkasjen fra containeren ved å spikke til en treplugg. Det er satt opp oppsamlingskar under lekkasjen.


Forsøk på å stoppe lekkasjen fra containeren ved å spikke til en treplugg. Det er satt opp oppsamlingskar under lekkasjen.

Klargjøring for utpumping av salpetersyre over i tom container.

Klargjøring for utpumping av salpetersyre over i tom container.

 

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.