Kjemikalie/gassmåler kurs for utrykningsledere

 

Invitasjon til

Kjemikalie/gassmåler kurs for utrykningsledere

Romerike IUA region 2

 Lahaugmoen 5. og 6. november fra 18:00-21:00

Kursvarighet: 6 Timer.

Innhold:

  • Opplæring og bruk av X am 5000
  • Hvilke muligheter har regionen til annen CBRN deteksjon
  • Organisering av skadested og etablering av de ulike sonene
  • Organisering av skadestedet ut fra ressurser i området.
  • Førsteinnsats, mål og bekledning
  • Koordinering av innsatsen med 110 sentralen.
  • Sanering

 Instruktører:

Instruktører på kurset jobber til daglig i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS og har lang erfaring med utrykninger til forskjellige uhell, samt utdanning og kunnskaper om farlig gods. På dag 1 vil NRBR sin fagperson gassmåling og en representant fra leverandør av måleinstrument vil være tilstede.

Pris:

Kurset er gratis

 

Kursleder:

Rune Engelberg

 

Påmelding på mail til: rune.engelberg@nrbr.no Innen 25. oktober

 

Informasjon fra IUA: Styret har bestemt at det skal kjøpes inn 6 stk. måleinstrumenter til brannstasjoner i regionen som ikke har dette. Derfor er det fokus på bruk av måleren dag 1.