Invitasjon til oljevernøvelse – Øvre Romerike

Invitasjon til oljevernøvelse – IUA Region 2 – Øvre Romerike

Øvre Romerike brann og redning IKS arrangerer IUA- øvelse med fokus på oljevern i vassdrag, «teori i praksis».

Dette vil si at vi trener på alle momentene sammensatt i en øvelse, men tar ikke hensyn til avstander fra brannstasjonene, innsatstid og klargjøringer.

Øvelsen blir avholdt i Andelva rett øst for E6 i Eidsvoll kommune.

Dato:  14. oktober 2014

Klokken:18:00 – 21:00                         

Oppmøte observatører: E6 v/ Andelva rasteplass nordgående

Tider:

Kl. 17:00     Oppmøte deltagere/ Øvelsesledelsen

Kl. 17:30     Oppmøte observatører

Kl. 18:00     Øvelsen startes opp

Ca. 19:30        Øvelsen avsluttes og vi starter opprydding

Kl. 20:00     Evaluering med «noe å bite i»   

Kl. 21:00     Øvelsen er slutt

 Øvelsesmål:

  • Øve beredskapen mot akutt forurensning / oljevern.
  • Øve samarbeidet mellom flere brannstasjoner på skadested

Gjester/ observatører: Parkering skje på rasteplass NORDgående pga. plassmangel ved øvelsesstedet.

De som ønsker og være gjester/ observatører under øvelsen må melde dette senest innen fredag 10. oktober 2014 på grunn av bestilling av mat.

Påmelding til:steve.johnsen@orbrann.no

 

Observatører inviteres til IUA øvelse 30. september

Lensene

Oppmøte Fetsund lenser, Lundveien 3, 1900 Fetsund senest kl. 16.00.

Observatører skal vær om bord på MS Øyeren.

Øvelsescase foregår rundt denne båten.

 

Det blir mat servering om bord.

Øvelsen avsluttes senest kl. 19:30

 

Bindende påmelding på mail til: morten.thoresen@nrbr.no innen 23.9

 

 

 

 

Kystverket melder om at de har ledige plasser på kurs i ledelse av aksjoner i uke 11, ta kontakt snarest om dette er av interesse!

Påmelding sendes til: kurs.bes@kystverket.no og denne må inneholde:

  • navn på deltakeren og IUA-tilhørighet
  • hvilken stilling vedkommende har i det daglige og funksjon i beredskapsplanen
  • mobiltelefonnummer og e-postadresse (som også må kunne brukes under kurset)
  • melding om deltakeren ønsker overnatting, evt fra mandag kveld.
  • melding om matallergier eller annet vi skal ta hensyn til

Kystverket dekker reise- og oppholdsutgifter for alle deltakere fra IUA, men reisen må forskutteres og reiseregning sendes samlet fra IUA etter kurset.

Kursene er forbeholdt IUA. Andre kan melde seg på, men vil bare komme med dersom det er ledig kapasitet. Andre deltakere enn IUA må betale deltakeravgift, reise og opphold selv.