Øvelse Nitelva Lillestrøm 23. september 2020

Onsdag 23. september 2020 hadde vi en større øvelse i Nitelva i Lillestrøm. Øvelsen gikk ut på å sette ut oljelenser og samle opp et tenkt oljeutslipp for å hindre at dette spredde seg. Et viktig moment for oss var å trene på samarbeid mellom båter på vannet, overflatereddere og mannskaper på land. Selv om været ikke var bra, så ble det en bra øvelse med mye nyttig trening, for det er ikke så ofte vi får øvd på å sette ut sperrelenser. Miljø og forurensning får stadig mer fokus, og alle brannvesen må være forberedt på å gjøre mer av dette i fremtiden.
Sentralt i øvelsen var brannvesenets båt som ligger i Lillestrøm ved Dynea. Denne båten som driftes av NRBR, er innkjøpt av IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2) for å styrke beredskapen av vassdragene og særlig sårbarheten knyttet til forurensing i Nordre Øyeren naturreservat.
Dagens øvelse var en av tre større IUA-øvelser som region 2 har i året. De andre øvelsene er på Øvre Romerike og i Glåmdals-området, og brannvesenene herfra var med i dag som observatører.

IUA-øvelse på Kjeller flyplass 29. oktober 2018

Scenarioet var et uhell med farlig gods. Dette oppstod ved lasting av salpetersyre fra truck til lastebil. IBC- containerne med salpetersyre (3×1000 liter) var dårlig merket. Truckføreren har kommet i klem mellom truck og IBC-container. Det var lekkasje fra to av containerne, og dette lakk på truckføreren, på bakken og ned i avløpskum. Det kom utrykningskjøretøy fra Lørenskog, Skedsmo og Nittedal, samt kjemikaliebil fra Skedsmo. Innsatsstyrken utførte livreddende innsats på truckføreren før de satte inn tiltak for å stoppe lekkasjen og pumpe opp salpetersyren fra de ødelagte containerene til tomme containere. Avløpskummen ble dekket til med kumtetter, og varsling til kommunen ble iverksatt.

Scenario:

Scenario

Pasienten blir dekontaminert

Pasienten blir dekontaminert

Pasienten blir pakket inn for å holde varmen, ambulansen tar over herfra

Pasienten blir pakket inn for å holde varmen, ambulansen tar over herfra

Kummen tettes for å hindre salpetersyren i å renne ned i avløpssystemet:

Kummen tettes for å hindre salpetersyren i å renne ned i avløpssystemet

 Forsøk på å stoppe lekkasjen fra containeren ved å spikke til en treplugg. Det er satt opp oppsamlingskar under lekkasjen.


Forsøk på å stoppe lekkasjen fra containeren ved å spikke til en treplugg. Det er satt opp oppsamlingskar under lekkasjen.

Klargjøring for utpumping av salpetersyre over i tom container.

Klargjøring for utpumping av salpetersyre over i tom container.

 

20. september 2017 ble det gjennomført øvelse på Maarudfabrikken i Sør-Odal – IUA Region 2

Det var personell fra Sør Odal som hadde laget øvelsen sammen med bedriften Maarud. Maarud går under storulykkeforskriften og må ha øvelser deretter. Øvelsen foregikk på denne måten:

– kjemikalieøvelse med svovelsyreutslipp

– industrivernet på Maarud trente på førstehjelp av egne ansatte som er tilgriset av svovelsyre

– Sør-Odal brann og redningsvesen er første brannvesen på stedet, de skal gjøre en livreddende innsats i splashdrakter med søk inne i bygningen

– Glåmdalen brannvesen IKS (GBI) er de neste fremme på stedet og de skal tette lekkasje på tank inne i bygget med kjemikaliedrakter

– Øvre Romerike brann- og redningsvesen IKS (ØRB) skal også jobbe i kjemikaliedrakter og tette lekkasje på tankbilen ute

– Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) stiller som observatører og viser fram kjemikalieskapet som et ledd i øvelsesplanen for IUA region 2

 

 

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

IUA-øvelse Maarud 2017

Øvelse responstid IUA 2017 – resultater

Her kan du lese Miljødirektoratets resultat etter kontroll av responstiden i de interkommunale utvalgene den 8. februar 2017.

Øvelse responstid IUA 2017 – resultater – Miljødirektoratet Øvelse responstid IUA 2017 – resultater(1) – vedlegg