Beredskapsstyret oppfordrer kommunene til å oppnevne en kontaktperson

Beredskapsstyret har den siste tiden hatt fokus på hvilken påvirkning sammenslåingen til større brann- og redningsvesen har for beredskapen i IUA region2s kommuner. Styret har kommet fram til at det vil være hensiktsmessig å anbefale hver kommune å oppnevne en kontaktperson til IUAs årsmøte, gjerne en med ansvar for kommunens miljøberedskap.

Beredskapsstyret inviterer i den anledning til et informasjonsmøte som avholdes på Olavsgaard hotell på Skjetten torsdag 4. desember kl. 10.30. Møtet avsluttes med julelunsj kl. 12.30.

Kommunene oppfordres til å melde på sin representant senest 20. oktober til sekretariatet IUA v/anita.gronli@nrbr.no.

Øyeren