Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2

Sperret av avfallsstasjon etter å ha mottatt farlig stoff

I går ble vi tilkalt til ROAF på Berger for å assistere ved funn av et farlig stoff som de trodde var radioaktivt og giftig. Da vi kom frem, hadde bedriften fulgt alle sine rutiner og området var stengt og evakuert. Vi målte doseraten på stoffet med Automess doseratemer. Dette … Les mer

Innkallinger og protokoller

Vi har samlet alle møteprotokoller og innkallinger på ett sted. Her finner du alle møteprotokoller og innkallinger: https://prod01.elementscloud.no/publikum/976634438/Dmb      

Øvelse Nitelva Lillestrøm 23. september 2020

Onsdag 23. september 2020 hadde vi en større øvelse i Nitelva i Lillestrøm. Øvelsen gikk ut på å sette ut oljelenser og samle opp et tenkt oljeutslipp for å hindre at dette spredde seg. Et viktig moment for oss var å trene på samarbeid mellom båter på vannet, overflatereddere og … Les mer

Protokoll fra beredskapsstyremøtet 11. desember 2019

Her finner du protokollen fra beredskapsstyremøtet 11. desember IUA region 2 Protokoll beredskapsstyremøte 11. desember 2019

Utdypende hendelse: Lekkasje med Natriumhydroksid 20. august i Skedsmo

Tirsdag 20. august var det lekkasje med Natriumhydroksid hos et distribusjonsfirma i Gneisveien i Skedsmo. Dette ble utløst fra transport av farlig gods på vei/jernbane.  Natriumhydroksid er et stoff med høy PH som virker sterkt etsende på øyne, slimhinner og hud. Stoffet er reaktivt, kan reagere med sink, aluminium og andre lettmetaller og danne hydrogengass, som … Les mer

Aurskog-Høland kommune, Nes kommune, Eidskog kommune, Nittedal kommune, Eidsvoll kommune, Nord-Odal kommune, Fet kommune, Rælingen kommune, Gjerdrum kommune, Skedsmo kommune, Grue kommune, Sør-Odal kommune, Hurdal kommune, Sørum kommune, Kongsvinger kommune, Ullensaker kommune, Lørenskog kommune, Åsnes kommune og Nannestad kommune.