Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2

IUA-øvelse på Kjeller flyplass 29. oktober 2018

Scenarioet var et uhell med farlig gods. Dette oppstod ved lasting av salpetersyre fra truck til lastebil. IBC- containerne med salpetersyre (3×1000 liter) var dårlig merket. Truckføreren har kommet i klem mellom truck og IBC-container. Det var lekkasje fra to av containerne, og dette lakk på truckføreren, på bakken og … Les mer

Protokoll fra beredskapsstyremøte 13. september 2018

Beredskapsstyremøtet ble avholdt på Kongsvinger Festning. Protokoll beredskapstyret 13. september 2018

Protokoll fra beredskapsstyremøtet 16. mai 2018

Protokoll beredskapsstyremøte 16. mai 2018

Protokoll fra årsmøte IUA region 2 16. mai 2018

Vedlagt følger signert protokoll fra årsmøte IUA region 2 som ble avholdt 16. mai 2018: Protokoll årsmøte IUA 16. mai 2018 – signert

Innkalling til beredskapsstyremøte 16. mai 2018

Innkalling beredskapsstyret 16. mai 2018

Aurskog-Høland kommune, Nes kommune, Eidskog kommune, Nittedal kommune, Eidsvoll kommune, Nord-Odal kommune, Fet kommune, Rælingen kommune, Gjerdrum kommune, Skedsmo kommune, Grue kommune, Sør-Odal kommune, Hurdal kommune, Sørum kommune, Kongsvinger kommune, Ullensaker kommune, Lørenskog kommune, Åsnes kommune og Nannestad kommune.