Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2

Protokoll fra beredskapsstyremøtet 11. desember 2019

Her finner du protokollen fra beredskapsstyremøtet 11. desember IUA region 2 Protokoll beredskapsstyremøte 11. desember 2019

Innkalling/agenda beredskapsstyremøte 11. desember 2019

Innkalling beredskapsstyremøte 11. desember 2019

Utdypende hendelse: Lekkasje med Natriumhydroksid 20. august i Skedsmo

Tirsdag 20. august var det lekkasje med Natriumhydroksid hos et distribusjonsfirma i Gneisveien i Skedsmo. Dette ble utløst fra transport av farlig gods på vei/jernbane.  Natriumhydroksid er et stoff med høy PH som virker sterkt etsende på øyne, slimhinner og hud. Stoffet er reaktivt, kan reagere med sink, aluminium og andre lettmetaller og danne hydrogengass, som … Les mer

Innkalling og protokoll fra beredskapsstyremøtet 12. september 2019

Innkalling beredskapsstyremøte 12. september 2019 Protokoll beredskapsstyremøte 12.09.19

Innkalling og møteprotokoll årsmøte IUA region 2

Innkalling IUA årsmøte 15.05.2019 Signert protokoll årsmøte IUA 15. mai 2019

Aurskog-Høland kommune, Nes kommune, Eidskog kommune, Nittedal kommune, Eidsvoll kommune, Nord-Odal kommune, Fet kommune, Rælingen kommune, Gjerdrum kommune, Skedsmo kommune, Grue kommune, Sør-Odal kommune, Hurdal kommune, Sørum kommune, Kongsvinger kommune, Ullensaker kommune, Lørenskog kommune, Åsnes kommune og Nannestad kommune.