Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2

Utdypende hendelse: Lekkasje med Natriumhydroksid 20. august i Skedsmo

Tirsdag 20. august var det lekkasje med Natriumhydroksid hos et distribusjonsfirma i Gneisveien i Skedsmo. Dette ble utløst fra transport av farlig gods på vei/jernbane.  Natriumhydroksid er et stoff med høy PH som virker sterkt etsende på øyne, slimhinner og hud. Stoffet er reaktivt, kan reagere med sink, aluminium og andre lettmetaller og danne hydrogengass, som … Les mer

Innkalling og protokoll fra beredskapsstyremøtet 12. september 2019

Innkalling beredskapsstyremøte 12. september 2019 Protokoll beredskapsstyremøte 12.09.19

Innkalling og møteprotokoll årsmøte IUA region 2

Innkalling IUA årsmøte 15.05.2019 Signert protokoll årsmøte IUA 15. mai 2019

Innkalling og møteprotokoll beredskapsstyremøte 15. mai 2019

Innkalling beredskapsstyremøte 15. mai 2019 Protokoll beredskapsstyremøte 15. mai 2019

IUA-øvelse på Kjeller flyplass 29. oktober 2018

Scenarioet var et uhell med farlig gods. Dette oppstod ved lasting av salpetersyre fra truck til lastebil. IBC- containerne med salpetersyre (3×1000 liter) var dårlig merket. Truckføreren har kommet i klem mellom truck og IBC-container. Det var lekkasje fra to av containerne, og dette lakk på truckføreren, på bakken og … Les mer

Aurskog-Høland kommune, Nes kommune, Eidskog kommune, Nittedal kommune, Eidsvoll kommune, Nord-Odal kommune, Fet kommune, Rælingen kommune, Gjerdrum kommune, Skedsmo kommune, Grue kommune, Sør-Odal kommune, Hurdal kommune, Sørum kommune, Kongsvinger kommune, Ullensaker kommune, Lørenskog kommune, Åsnes kommune og Nannestad kommune.